سراج فیلم

۹ مطلب با موضوع «نماهنگ گراش» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

قربانی وادی منا

تقدیم به جانباخته فاجعه منا، حاج حسن خواجه پور

تصویربرداران: مسلم محمدی - حامد نیساری - مختار پورماندنی - حیدر جنگجو - مسلم پورشمسی

صدابردار و مصاحبه: ابوالحسن محمودی - ملیحه حاجی زاده

عکاس: حیدر جنگجو

تدوین: مسلم محمدی - حامد نیساری

تهیه کننده: مهدی جعفری

 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰

هشتمین آفتاب

تدوین صدا: مسلم محمدی

تصویربرداران: حامد نیساری - مختار پورماندنی - مسلم محمدی

عکاس: حیدر جنگجو

تدوین: مسلم محمدی - حامد نیساری

تهیه کننده: مهدی جعفری

تولید در گروه سراج فیلم با همکاری کانون روایت آفتاب شهرستان گراش

 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰

دلتنگ محرم

خواننده: حامد زمانی

تدوین: مسلم محمدی

تهیه شده در گروه سراج فیلم

 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰

کربلا، بهشت است

مراسم سینه زنی بوشهری شهرستان گراش

مداح احمدرضا تاج بخش گراشی

دانلود

 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰
 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰
 • سراج فیلم
 • ۰
 • ۰
 • سراج فیلم
 • ۱
 • ۰
 • سراج فیلم
 • ۱
 • ۰
 • سراج فیلم