سراج فیلم

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قربانی وادی منا

تقدیم به جانباخته فاجعه منا، حاج حسن خواجه پور

تصویربرداران: مسلم محمدی - حامد نیساری - مختار پورماندنی - حیدر جنگجو - مسلم پورشمسی

صدابردار و مصاحبه: ابوالحسن محمودی - ملیحه حاجی زاده

عکاس: حیدر جنگجو

تدوین: مسلم محمدی - حامد نیساری

تهیه کننده: مهدی جعفری

  • سراج فیلم