سراج فیلم

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هشتمین آفتاب

تدوین صدا: مسلم محمدی

تصویربرداران: حامد نیساری - مختار پورماندنی - مسلم محمدی

عکاس: حیدر جنگجو

تدوین: مسلم محمدی - حامد نیساری

تهیه کننده: مهدی جعفری

تولید در گروه سراج فیلم با همکاری کانون روایت آفتاب شهرستان گراش

  • سراج فیلم